Jasmine Stora Nallen, Skogen

Den här veckan har vi varit i skogen vid golfbanan ute i ladugårdsängen. Barnen fick lära sig att se skillnad på barrträd och lövträd. Vi letade och tittade under både barrträd och lövträd för att se vart det fanns kottar. … Läs mer

Stadsparken

Förskolan Alsalam på plats i stadsparken för att njuta utav den fina arbetsmiljön för en dag!

Huvudlöss – information till föräldrar

Huvudlöss är av och till ett vanligt problem bland skolbarn. Läs mer

Öppet hus på förskolan

Öppet hus på förskolan med temat ”Berätta, leka och läsa”, blev en succé, många intresserade föräldrar kom och deltog med sina barn. Dockteater, sagoberättande på olika språk och att göra sin egen docka var vad som organiserades på förskolan! Tack … Läs mer

Personal från naturskolan utbildade pedagogerna på förskolan Alsalam

Naturskolan var på besök på förskolan och utbildade vår personal under en hel dag! De lyfte värdet med produktiva frågor till barnen och hur viktigt det är att möta barnen i upptäckandet, dvs pedagogerna skall agera som medupptäckare! De visade … Läs mer

Studiedag på tisdag den 2 maj

På tisdag den 2 maj har vi studiedag och då är förskolan stängd.

Förskolan skapar en trollskog!

Tillsammans har vi gett oss ut i skogen för att bygga bon till våra troll. För att kunna bygga ett riktigt bra trollbo, så krävs det att trollet först och främst får plats i boet. Dvs som byggarbetarna måste man … Läs mer

Välkomna på Öppet hus på Förskolan Alsalam, lördag 29/4 kl 10.00-14.00

Välkomna till oss på Förskolan Alsalam på öppet hus. Vi kommer att anordna aktiviteter under temat berätta, leka och läsa. Vi kommer även att bjuda på lunch! Läs mer