Jasmine buss

Förskolansbuss avdelning Jasmine

Obs! Tiderna som star på schemat är avgångstider och då ber vi alla föräldrar att vara ute några miniuter tidigare.