Hjärt- och lungräddning

Personal på Förskolan Alsalam utbildas inför brand samt hjärt- och lungräddning.