Återvinning

Barn ska lära sig om sopsortering och det är viktigt. Att sortera sopor är kanske inte så kul i sig. Men vi tror att det funkar bra när barnen lär sig genom att leka.