Jullov!

Tiden går fort och det är dags för jullov. Den 25:e december börjar Jullov.

* Under lov har vi ingen skolskjuts för dagisbarnen och under dessa dagar stannar deltidsbarnen hemma.