Föräldramöte på Förskolan Alsalam Ht 2017

Lördag 23 september kl 11.00-13.00.

Vi välkomnar er till terminens första föräldramöte!
Endast för föräldrar från förskolans alla avdelningar, barnen får ni lämna hemma.
Lokalen för mötet kommer att vara på Hagagatan 51 A, i förskoleklassens lokal på Alsalamskolan.

Förskolan och hemmets värdegrund

Vi har tänkt att bjuda er på lunch och tillsammans tala om förskolans värdegrund och vårt gemensamma ansvar för helhetssynen på barnet och barnets behov.
Vi vill tillsammans med er utforma förskola och hem – så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Föräldraråd

Under föräldramötet kommer vi att utse två föräldrar som kommer att delta i förskolans föräldraråd. I föräldrarådet kommer dessa två föräldrar att bidra till förskolans utveckling och vara en länk mellan förskola och hem.

Tolk

Vi kan erbjuda tolk på ert hemspråk om ni meddelar oss innan torsdag 14e september. Om ert deltagande uteblir måste ni också meddela oss detta så vi kan meddela tolkcentralen.
Mvh Förskolan Alsalam