Personal från naturskolan utbildade pedagogerna på förskolan Alsalam

Naturskolan var på besök på förskolan och utbildade vår personal under en hel dag! De lyfte värdet med produktiva frågor till barnen och hur viktigt det är att möta barnen i upptäckandet, dvs pedagogerna skall agera som medupptäckare!

De visade oss kluriga sätt att inreda gården tillsammans och olika aktiviteter vi kunde utföra med två små figurer som de kallade för Mark och Mylla. Dessa två småfolk gav oss olika uppdrag att lösa med hjälp utav naturen! Vi fick sedan skapa, tälja och tova våra egna småfolk.

Tack för en väldigt fin dag tillsammans!