Förskolan skapar en trollskog!

Tillsammans har vi gett oss ut i skogen för att bygga bon till våra troll. För att kunna bygga ett riktigt bra trollbo, så krävs det att trollet först och främst får plats i boet. Dvs som byggarbetarna måste man kunna uppskatta storlek. Sen måste det finnas ett tak, något som skyddar mot väder och vind och gärna lite bekvämt och mysigt också!
Trollen blev mycket nöjda med sin nya skog.