Jasmine, Lilla Nalle veckobrev v46

Hej alla föräldrar!

Under resten av höstterminen kommer vi att arbeta med tema: KÄNSLOR. Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling och få möjligheten att utveckla sin självkännedom, samt att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

Vi kommer att jobba med olika material som har med känslor, men mest kommer vi ta hjälp av våra EQ-dockor som visar känslor i ansiktsuttryck.
Denna vecka var känsla ARG

Vi kommer att vara ute minst en gång per dag oavsett väder, så därför behövs varma kläder (regnkläder) och skor (stövlar).

Med vänlig hälsning pedagogerna på Lilla Nallen,
Khadra och Sena.