Huvudlöss – information till föräldrar

METODBOK FÖR SKOLHÄLSAN
Skolhälsovårdsenheten
Hälsoproblem 9.4.2

Huvudlöss är av och till ett vanligt problem bland skolbarn. Just nu finns huvudlöss bland elever i klassen. Kamma barnet regelbundet de närmaste två veckorna med luskam. Det underlättar att kamma håret med balsam. Om ni hittar löss är det viktigt att även de andra familjemedlemmarna undersöks. Behandling skall enbart göras på personer som har löss. Om ni hittar löss, behandla enligt nedan. Meddela också skolsköterskan som då kan få en överblick över spridningen i skolan.

Om löss
En huvudlus är 2-3 mm lång, grå, brun eller svart, nästan genomskinlig och ganska platt. Den har tre par kloliknande ben som den klättrar på hårstråna med. Den biter hål på huden och suger blod någon gång per dag. En lus lever ungefär en månad och en hona lägger 200-300 millimeterstora ägg, så kallade gnetter, under den tiden. Äggen klistras fast vid hårstråna nära hårbotten, efter en vecka kläcks de till nya löss. Ägg som sitter längre ut på hårstråna talar för en äldre smitta och dessa ägg är troligen kläckta eller döda. Huvudlusen sprids från person till person nästan bara genom direkt kontakt hår mot hår när två huvuden är tätt ihop. Löss kan alltså spridas barn emellan men även mellan barn och vuxna och därmed kan vuxna fungera som reservoarer för löss om man inte är noggrann med att även kamma de vuxna.
En lus utanför hårbotten lever högst ett till två dygn. Sanering av sängkläder och leksaker behövs inte. Det är dock inte helt uteslutet att kammar och hårborstar som använts under de senaste timmarna av någon med löss kan överföra smitta. Huvudlusen trivs bara på människan, man blir inte smittad av djur.

Behandling
• Använd luskam för att hitta eventuella löss. Kamningen underlättas med balsam i håret.
• Endast personer med levande löss och ägg nära hårbotten skall behandlas.
• Om löss finns hos någon i familjen skall även de andra familjemedlemmarna undersökas en gång per vecka genom kamning. Enbart personer som visar sig ha löss skall behandlas. Om flera i en familj visar sig ha löss skall alla behandlas samtidigt.
• De preparat som i första hand rekommenderas för behandling av löss är så kallade medicintekniska lusmedel innehållande dimetikon. Idag finns produkterna Hedrin och Nyda som kan köpas på apoteket. Preparaten anses bland annat ha en kvävande effekt på lössen. Följ noggrant den information som följer med luspreparatet. Oftast rekommenderas två behandlingsomgångar med en veckas mellanrum.
• Barn kan gå till skolan direkt efter första behandlingen.
• Använda kammar, borstar och mössor kan rengöras eller frysas i två dygn.
• Kontrollera med kamning dagen efter behandling för att se om den haft effekt. Följ upp med kamning av barnet och övriga familjemedlemmar några gånger de närmaste veckorna.
• Om behandlingen misslyckas, kontakta skolsköterskan för råd.