Busstider för HT 2017

Välkomna till ett nytt spännande lek-år på Förskolan Alsalam!

Det blir några förändringar bland oss i personalen som är bra för er att känna till. Förskolan i Karlsund På lilla björn 1-2 år kommer Zena, Rhoda, Isabel och Muna och Naima som resurs, att arbeta. På Stora björn 3-4år … Läs mer

Sommaravslutning Förskolan Alsalam

13 Juni 2017 kl 12.30-14.00. Barnen kommer som vanligt med bussen på morgonen. Vi leker och äter lunch tillsammans. Jasmines buss kör Jasmines barn och personal till Hagagatan kl 11.45 i två turer. Avslutningen kommer att äga rum i Alsalamskolans … Läs mer

Jasmine Stora Nallen, Skogen

Den här veckan har vi varit i skogen vid golfbanan ute i ladugårdsängen. Barnen fick lära sig att se skillnad på barrträd och lövträd. Vi letade och tittade under både barrträd och lövträd för att se vart det fanns kottar. … Läs mer

Stadsparken

Förskolan Alsalam på plats i stadsparken för att njuta utav den fina arbetsmiljön för en dag!

Huvudlöss – information till föräldrar

Huvudlöss är av och till ett vanligt problem bland skolbarn. Läs mer

Öppet hus på förskolan

Öppet hus på förskolan med temat ”Berätta, leka och läsa”, blev en succé, många intresserade föräldrar kom och deltog med sina barn. Dockteater, sagoberättande på olika språk och att göra sin egen docka var vad som organiserades på förskolan! Tack … Läs mer

Personal från naturskolan utbildade pedagogerna på förskolan Alsalam

Naturskolan var på besök på förskolan och utbildade vår personal under en hel dag! De lyfte värdet med produktiva frågor till barnen och hur viktigt det är att möta barnen i upptäckandet, dvs pedagogerna skall agera som medupptäckare! De visade … Läs mer